Financieel-selfie

Financieel inzicht in uw persoonlijke situatie nu én later is de basis voor het nemen van financiële beslissingen.

Financieel-selfie geeft u inzicht in uw huidige én toekomstige financiële situatie. Wat heb ik te besteden? Wat blijft er over nadat belastingen, sociale verzekeringspremies en andere lasten of ontvangsten verrekend zijn? Hoe ontwikkelen mijn woonlasten zich? Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel blijft er dan maandelijks over? Hoe ziet mijn financiële situatie eruit als mijn partner onverwachts komt te overlijden of ik arbeidsongeschikt raak? Allemaal vragen die u onzeker maken over uw huidige en toekomstige financiële situatie. Een Financieel-selfie biedt dan uitkomst; het geeft u advies en neemt alle onzekerheid weg.

Inzicht en advies over het complexe samenspel van inkomen, pensioen, vermogen, hypotheek, voorzieningen en belastingen. 

Kijk op de website van Financieel-selfie.nl en ontdek de mogelijkheden. Laat u niet verrassen door plotselinge gebeurtenissen, maar wees voorbereid. Leussink Financieel Advies geeft u advies over maatregelen die nodig zijn om toekomstige wensen te realiseren. Met een Financieel-selfie heeft ú de controle!