Vanaf 2023 minder nabestaandenpensioen voor gescheiden echtparen
Geplaatst op 27 mei 2021

Vanaf 2023 minder nabestaandenpensioen voor gescheiden echtparen

 

Het pensioen van gescheiden echtparen wordt vanaf januari 2023 anders verdeeld. Dit heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. Dit is wat u moet weten.

Ook al bent u gescheiden, financieel blijft u deels verantwoordelijk voor elkaar. Zo heeft u recht op de helft van het ouderdomspensioen dat uw ex-partner tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Anno 2021 is het nog zo dat u daar pas aanspraak op maakt zodra uw ex-partner met pensioen gaat. Besluit uw ex-partner later met pensioen te gaan, dan krijgt u uw deel dus ook later. Bovendien gebeurt die uitbetaling niet automatisch: u moet binnen 2 jaar na de scheiding aan het pensioenfonds doorgeven dat u de aanspraak op het ouderdomspensioen wilt delen.

De huidige regeling heet ‘verevening van ouderdomspensioen’. Vanaf volgend jaar wordt het pensioen anders verdeeld, namelijk op basis van ‘conversie’. U heeft nog steeds recht op de helft van het ouderdomspensioen dat uw ex-partner tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Verschil is echter dat u vanaf 2023 uw deel standaard ontvangt zodra u met pensioen gaat. U kunt er overigens voor kiezen dit later of eerder te laten uitkeren. De conversie wordt automatisch uitgevoerd door het pensioenfonds. U hoeft hiervoor niets door te geven.


Nabestaandenpensioen wordt minder.

Tot zover het positieve nieuws. Althans, voor de meeste mensen zal de wetswijziging betreffende het ouderdomspensioen in principe een vooruitgang betekenen. De regelgeving omtrent het nabestaandenpensioen verandert echter in uw nadeel. Nu heeft u nog recht op het volledige pensioen dat uw ex-partner voorafgaand aan en tijdens het huwelijk opbouwde. Vanaf 2023 krijgt u nog maar de helft van het opgebouwde pensioen. Bovendien telt alleen het pensioen mee dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Overigens is van belang te weten of uw ex-partner nabestaandenpensioen heeft op risicobasis of op opbouwbasis. In het eerste geval wordt er niets uitgekeerd indien uw ex-partner overlijdt. Bij nabestaandenpensioen op opbouwbasis krijgt u in dat geval wél uitgekeerd.


Zorg voor inzicht.

Zorg dat u goed inzicht heeft in uw situatie. Wilt u uw pensioenzaken doorlichten of aanpassen, dat adviseren wij u graag. 

 

Goed om te weten.

Als u zelf pensioen heeft opgebouwd, maakt uw ex-partner daar ook aanspraak op.  Als uw levensverwachting aanzienlijk hoger ligt dan die van uw partner, kan het slim zijn om van conversie af te zien en andere afspraken te maken over de verdeling. Want vanaf volgend jaar wordt er van het deel dat u heeft opgebouwd, een deel afgesplitst voor uw ex-partner. Als die overlijdt, maakt niemand meer aanspraak op die uitkering. Er zijn manieren om dat anders in te richten. Ook kunt u ervoor kiezen om vast te blijven houden aan verevening in plaats van conversie, mits het pensioenfonds hieraan meewerkt. Dit zijn zaken die moeten worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en tijdig aan de pensioenuitvoerders moeten worden doorgegeven.

Hoe heeft u het eigenlijk geregeld?