Intrekken bij uw partner? Maak goede afspraken!
Geplaatst op 6 mei 2019

Intrekken bij uw partner? Maak goede afspraken!


Als u gaat samenwonen in het huis van uw partner heeft dat voor u beiden grote gevolgen – en risico’s.

Gaan samenwonen is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen op persoonlijk gebied; ook zakelijk gezien verandert er nogal wat. In dit artikel speciale aandacht voor de situatie waarbij u uw eigen koop- of huurwoning verlaat en gaat wonen in het koophuis van uw partner.

Verdeling van de lasten

Veel conflicten in relaties ontstaan door onenigheid over geldzaken. Het is daarom verstandig om vooraf te bespreken hoe u de kosten onderling verdeelt. Opent u een gezamenlijke huishoudrekening waarop u ieder elke maand een bepaald bedrag stort? En wat draagt u als niet-eigenaar bij aan de onderhoudskosten van het huis en de hypotheeklasten? Of is het wellicht aantrekkelijk om u in te kopen en mede-eigenaar te worden? Dan profiteert u mee van een eventuele waardestijging, maar u draagt dan ook de gevolgen van een waardedaling.

Uit elkaar

Veel relaties stranden na verloop van tijd. Als u destijds bij uw partner bent ingetrokken, betekent het dat u niet alleen uw partner kwijtraakt, maar mogelijk ook uw huis. U kunt de financiële gevolgen van een eventuele scheiding beperken met een samenlevingsovereenkomst of door huwelijkse voorwaarden te laten opmaken. Daarin legt u bijvoorbeeld vast dat uw ex na een eventuele scheiding een bepaalde vergoeding betaalt.

Overlijden

Als uw partner de enige eigenaar van uw woning is en hij of zij komt te overlijden, is het niet vanzelfsprekend dat u in het huis mag blijven wonen. Sterker, als u niet getrouwd bent en er is geen testament, gaat de woning van uw overleden ex automatisch naar de familie van de overledene. U erft niets. De erfgenamen mogen u na zes maanden uit huis zetten. Zelfs als de familie er geen problemen mee heeft dat u erin blijft wonen, gaat dat niet zomaar. Uw woongenot wordt dan gezien als een belastbare schenking waarover u mogelijk schenkbelasting moet betalen. Bovendien moet de familie jaarlijks vermogensbelasting over de waarde van het huis betalen.

Testament

Als uw partner én enige eigenaar van het huis wil dat u in de woning kan blijven, kan dat met een testament. Een belangrijk aandachtspunt is dat dan ook de hypotheek naar u overgaat. Tenminste: als de hypotheekverstrekker ermee instemt dat de hypotheek naar u overgaat. Dat is lang niet altijd het geval, omdat u misschien niet aan de inkomenseisen voldoet. U kunt dit risico afdekken door een overlijdensrisicoverzekering op het leven van uw partner af te sluiten.
In plaats van de hele woning te erven, kunt u ook het vruchtgebruik erven, U mag dan voor een bepaalde periode, of levenslang, in de woning blijven, maar deze wordt niet uw eigendom. De eigendom gaat dan bijvoorbeeld naar de ouders of kinderen van de overledene.

Als u gaat wonen in het huis van uw partner heeft dat grote gevolgen – en risico’s. Leussink Financieel Advies kan u helpen deze gevolgen en risico’s in kaart te brengen, afspraken te maken en die eventueel bij een notaris te laten vastleggen.

Bron: https://ffp.nl